Ανακοινώσεις

Τ.Υ.Δ.Ε. ανάληψη υπηρεσίας 2 νέων υπαλλήλων. Προσπάθεια επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων !!!!

26 Νοεμβρίου 2020 Τ.Υ.Δ.Ε. ανάληψη υπηρεσίας 2 νέων υπαλλήλων. Προσπάθεια επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων !!!!

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας αποφάσισε την κατ’ άρθρο 103 παρ.2 ν.4670/2020 πρόσληψη και διάθεση δύο υπαλλήλων για τις ανάγκες του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.), ώστε να εργαστούν για την τακτοποίηση των πολυετών εκκρεμοτήτων του Τομέα και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων της περιφέρειας που υπάγονται στον Τ.Υ.Δ.Ε. Παράλληλα το Δ.Σ. του ΛΕΔΕ ασχολήθηκε επισταμένως πολλάκις και προσπάθησε να ενεργοποιήσει κάθε δυνατότητα για να καλυφθεί αυτή η ζωτική ανάγκη του ταμείου και συνεπώς όλων των συναδέλφων δικηγόρων της περιφέρειας. Συνεργάτης και πρωτοστάτης του εγχειρήματος από την πρώτη στιγμή στάθηκε για μία ακόμη φορά ο Δικηγόρος Αθηνών και μέλος ΔΣΑ, κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος , τον οποίο ευχαριστούμε ειλικρινά και θερμά.  

Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά (δεδομένου ότι η πρόσληψη έπρεπε να γίνει από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), προσέλαβε, κατόπιν υποδείξεώς μας, δύο εξειδικευμένους και έμπειρους στο αντικείμενο υπαλλήλους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός έτους, τους οποίους διέθεσε στον Τ.Υ.Δ.Ε. και οι οποίοι ξεκίνησαν την εργασία τους τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Πρόκειται για την κυρία Μπούμη Χριστίνα και την κυρία Πανοπούλου Ιωάννα, οι οποίες θα προβούν σε διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων του Τ.Υ.Δ.Ε. προς τους ασφαλισμένους του Δικηγόρους και ενδεικτικώς, την ανάρτηση των χρεών στην πλατφόρμα των 120 δόσεων, την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας, την παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας, τις εγγραφές και διαγραφές στο μητρώο, τη χορήγηση κάθε είδους παροχών και την εν γένει εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος των ως άνω υπαλλήλων θα διαιρείται με τα 12.153 μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί, όπως αποφασίσθηκε, από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας που υπάγονται στον Τ.Υ.Δ.Ε.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 2108809537 και 2108809526 κατά τις ώρες λειτουργίας του φορέα, ενώ θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους και μέσω του email του Τομέα tyde@4129.syzefxis.gov.gr.

Ιωάννινα, 15.9.2020

Η Πρόεδρος ΔΣΙ 

Μαρία Κυρ. Νάκα

 
Αναδημοσίευση * 26.11.2020