Ανακοινώσεις

Νόμος 4722/15.9.2020 για παράταση ισχύος δικονομικών ρυθμίσεων λόγω πανδημίας

29 Σεπτεμβρίου 2020 Νόμος 4722/15.9.2020 για παράταση ισχύος δικονομικών ρυθμίσεων λόγω πανδημίας
Επιτέλους δημοσιεύτηκε ο ν. 4722/20(ΦΕΚ Α’ 177/15.9.20,όπου στα άρθρα 70επ ρυθμίζονται τα ζητήματα παράτασης του άρθρου 74 ν. 4690/20 που ίσχυαν μέχρι 15.9.20
( ένορκες βεβαιωσεις από δικηγόρους,αναβολές ανάβόλοσήμο,μεγαρόσημα διαχωρισμός πινακίων κοκ)
Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ 177Α/15.9.2020 ΦΕΚ 177Α/15.9.2020 Μέγεθος αρχείου: 459 KB