Ανακοινώσεις

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρείες & Δικηγορικούς Συλλόγους

06 Οκτωβρίου 2020 Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρείες & Δικηγορικούς Συλλόγους
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ,
 
γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρείες και Δικηγορικούς Συλλόγους, που συντάχθηκε από Επιστημονική Επιτροπή υπό τον συντονισμό της Καθηγήτριας κας Λίλιαν Μήτρου και αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρείες και Δικηγορικούς Συλλόγους καθώς επίσης και παρατηρήσεις επί του Σχεδίου του Κώδικα και σχόλια επί αυτών της Επιστημονικής Επιτροπής.
 
Μπορείτε να υποβάλετε παρατηρήσεις επί του ανωτέρω Σχεδίου στην ιστοσελίδα http <http://diavoulefsi.gr> ://diavoulefsi.gr το αργότερο μέχρι 31/10/2020, έτσι ώστε στη συνέχεια να τα γνωστοποιήσουμε στην Ολομέλεια για να λάβει τις τελικές αποφάσεις και να προωθήσει το Σχέδιο προς έγκριση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Ο Πρόεδρος
 
Δημήτρης Βερβεσός