Ανακοινώσεις

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στοιχεία επικοινωνίας

07 Ιανουαρίου 2021 Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στοιχεία επικοινωνίας

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε όλους τους αριθμούς τηλεφώνων και τις νέες υπηρεσιακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του κάθε υπαλλήλου ονομαστικά του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και κάθε επιμέρους γραφείου - αντικειμένου.    

Σημαντικές διευθύνσεις είναι prot.ioan.politiko@3243.syzefxis.gov.gr της γραμματείας του Μονομελούς και Πολυμελούς, prot.ioan.endika.mesa@3243.syzefxis.gov.qr για ένδικα μέσα και για τη γραμματεία των ασφαλιστικών μέτρων, prot.ioan.diathikes@3243.syzefxis.gov.qr  για πιστοποιητικά. 

Συνημμένα αρχεία:
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στοιχεία επικοινωνίας Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στοιχεία επικοινωνίας Μέγεθος αρχείου: 56 KB