Ανακοινώσεις

Γενική Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής - Παροχή Διευκρινίσεων για το άρθρο 20 Β Νόμου 4251-2014 , όπως ισχύει.-

16 Νοεμβρίου 2020 Γενική Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής - Παροχή Διευκρινίσεων για το άρθρο 20 Β Νόμου 4251-2014 , όπως ισχύει.-

Επισυνάπτεται το  Α.Π.:13847/12.11.2020 έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς γνώση των μελών του ΔΣΙ και ενδιαφερομένων. 

 
Συνημμένα αρχεία:
Α.Π.:13847/12.11.2020 έγγραφο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Α.Π.:13847/12.11.2020 έγγραφο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Μέγεθος αρχείου: 302 KB