Ανακοινώσεις

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ & ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

09 Δεκεμβρίου 2020 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ & ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Επισυνάπτονται υποδείγματα για υποβολή

ΚΟΙΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4690/30.5.2020 σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ,

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 1 πιν.4 παρ. 5α. βγ. ΚΥΑ 71342-6.11.2020 ΦΕΚ Β 4899-2020 για εκδίκαση χωρίς εξέταση μάρτυρα

που επιδέχονται διαμόρφωσης ανάλογα με τον αριθμό των διαδίκων.  

 

Συνημμένα αρχεία:
ΔΗΛΩΣΗ α.1.5α)βγ) ΚΥΑ 71342/6.11.2020 για ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΔΗΛΩΣΗ α.1.5α)βγ) ΚΥΑ 71342/6.11.2020 για ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ Μέγεθος αρχείου: 14 KB
ΔΗΛΩΣΗ 242 ΠΑΡ.2 ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗ 242 ΠΑΡ.2 ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Μέγεθος αρχείου: 13 KB