Ανακοινώσεις

ΦΕΚ Β 89/16.1.2021 Αναστολή προθεσμιών και εργασιών δικαστηρίων έως 25 Ιανουαρίου 2021 - Πράξεις Προέδρων για τη λειτουργία των δικαστηρίων - Συνεχής ενημέρωση

19 Ιανουαρίου 2021 ΦΕΚ Β 89/16.1.2021 Αναστολή προθεσμιών και εργασιών δικαστηρίων έως 25 Ιανουαρίου 2021 - Πράξεις Προέδρων για τη λειτουργία των δικαστηρίων - Συνεχής ενημέρωση

Με την επισυναπτόμενη Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060 (ΦΕΚ Β 89/16.1.2021) ορίζονται «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα , 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 

Επισυνάπτονται : 

Η υπ΄ αριθμ. 6/16.1.2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως 25.1.2021 ώρα 06:00 π.μ.  

Η υπ' αριθμ. 10/18.1.2021 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως 25.1.2021 ώρα 06:00 π.μ.  

Η υπ' αριθμ. 9/18.1.2021 Πράξη της Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων  για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως 25.1.2021  ώρα 06:00 π.μ.  

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 89/16.1.2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 25.1.2021 ΦΕΚ Β 89/16.1.2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 25.1.2021 Μέγεθος αρχείου: 713 KB
ΠΡΑΞΗ 6/16.1.2021ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΩΣ 25.1.2021 ΠΡΑΞΗ 6/16.1.2021ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΩΣ 25.1.2021 Μέγεθος αρχείου: 591 KB
Πράξη 10/18.1.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία έως 25.1.2021 Πράξη 10/18.1.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία έως 25.1.2021 Μέγεθος αρχείου: 33 KB
Πράξη 9/18.1.2021 Εφετείου για αναστολή έως 25.1.2021 Πράξη 9/18.1.2021 Εφετείου για αναστολή έως 25.1.2021 Μέγεθος αρχείου: 567 KB