Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για εσφαλμένες καταχωρίσεις - εκκαθαρίσεις ΕΦΚΑ μέσω γραμματίων προείσπραξης ΤΑΧΔΙΚ (αφορά μόνο Δικηγόρους Ιωαννίνων)

15 Φεβρουαρίου 2021 Ενημέρωση για εσφαλμένες καταχωρίσεις - εκκαθαρίσεις  ΕΦΚΑ μέσω γραμματίων προείσπραξης ΤΑΧΔΙΚ (αφορά μόνο Δικηγόρους Ιωαννίνων)

Στις 13 Οκτωβρίου 2020 ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων απέστειλε στον ΕΦΚΑ προς καταχώρηση τις καταστάσεις με τα στοιχεία των δικηγόρων Ιωαννίνων και των γραμματίων προείσπραξης με τα ποσά της παρακράτησης ΕΦΚΑ, η αξία των οποίων καταβλήθηκε από το ΤΑΧΔΙΚ μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Ταυτόχρονα αποδόθηκε στον ΕΦΚΑ το αντίστοιχο συνολικό ποσό των παρακρατήσεων υπέρ του ΕΦΚΑ για την περίοδο αυτή.  Πλην όμως αρχές Νοεμβρίου του 2020 ενημερωθήκαμε από δικηγόρους μέλη του ΔΣΙ, ότι υπάρχουν λανθασμένες εγγραφές. Πράγματι διαπιστώσαμε ότι ο ΕΦΚΑ αντί να καταχωρήσει στη μερίδα του κάθε δικηγόρου το ποσό της παρακράτησης υπέρ ΕΦΚΑ του γραμματίου προείσπραξης (20% επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου) είχε καταχωρήσει ολόκληρα τα ποσά αναφοράς των γραμματίων και έτσι προέκυπταν εκκαθαρίσεις με ιδιαίτερα μεγάλα ποσά επιστροφής για τα έτη 2017, 2018. Αμέσως, 11.11.2020 αποστείλαμε έγγραφη επιστολή στον ΕΦΚΑ να ελεγχθεί το αρχείο που είχε αποστείλει καθώς πρέπει κατά λάθος να έχει καταχωρηθεί σε όλους η στήλη των ποσών αναφοράς και όχι η στήλη παρακράτησης ΕΦΚΑ, ώστε να προλάβουν και να μην προβούν σε κατάθεση τα εσφαλμένα υπολογισθέντα ποσά (αχρεωστήτως) και να μην συμψηφίσει επίσης οφειλές με ανύπαρκτες πιστώσεις

Τελικά από δικηγόρους Ιωαννίνων ενημερωθήκαμε και πάλι ότι κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς ποσά που δεν υπολογίστηκαν ορθώς και δεν θα έπρεπε να τα εισπράξουν. Οχλήσαμε πάλι αρμοδίως και στις 9.2.2021 λάβαμε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Προσδιορισμού Εισφορών Μη Μισθωτών της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του ΕΦΚΑ την παρακάτω επιστολή "Το πρόβλημα με τα γραμμάτια προείσπραξης αποκαταστάθηκε. Τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα των ενεργειών μας στον Ατομικό Λογαριασμό των ασφαλισμένων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες". 

Μετά ταύτα όσοι συνάδελφοι είχαν διαπιστώσει παρακρατήσεις ΕΦΚΑ μέσω γραμματίων προείσπραξης Νομικής Βοήθειας ΤΑΧΔΙΚ (2017-2018) θα πρέπει να ελέγξουν τις διαφορές που προκύπτουν.