Ανακοινώσεις

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ τη Μείωση 40% του μισθώματος επαγγελματικών χώρων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

15 Φεβρουαρίου 2021 ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ τη Μείωση 40% του μισθώματος επαγγελματικών χώρων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, μετά από μακρά καθυστέρηση, εκδόθηκε η ΚΥΑ που αφορά στη μείωση μισθώματος επαγγελματικής στέγης, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Στη ρύθμιση αυτή περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 538 /12.2.2021) η υπ’ αριθ. 1025/9.2.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας, οι δικηγόροι (ΚΑΔ 69.10 Νομικές δραστηριότητες) εντάσσονται εκ νέου στο μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 538/11.2.2021 ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 40% ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΦΕΚ Β 538/11.2.2021 ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 40% ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Μέγεθος αρχείου: 352 KB