Ανακοινώσεις

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 - Υποβολή Αιτήσεων Ενδιαφέροντος έως 22.1.2021

15 Φεβρουαρίου 2021 Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6  - Υποβολή Αιτήσεων Ενδιαφέροντος έως 22.1.2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ Β' 540/11-02-2021 η ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 154/2021, που αφορά στη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως την 22η Φεβρουαρίου 2021.

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 540/11.2.2021 ΕΠΙΙΤΡΕΠΤΈΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6 ΦΕΚ Β 540/11.2.2021 ΕΠΙΙΤΡΕΠΤΈΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6 Μέγεθος αρχείου: 134 KB