Ανακοινώσεις Λ.Ε.Δ.Ε.

Ενημέρωση για τα ζητήματα ΛΕΔΕ - Αλλαγή στον τρόπο ενημέρωσης

07 Ιουλίου 2021 Ενημέρωση για τα ζητήματα ΛΕΔΕ - Αλλαγή στον τρόπο ενημέρωσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δυστυχώς για πολύ έκτακτους λόγους υγείας δεν κατέστη δυνατή η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων συναδέλφων για τα ζητήματα του ΛΕΔΕ εκ μέρους μου. Προσωπικά θα έκανα την ενημέρωση αυτή λόγω της συμμετοχής μου στο Δ.Σ. του ΛΕΔΕ με την ιδιότητα του μέλους ταμία. 

Ζητώ προσωπικά συγνώμη από τους συναδέλφους που έκαναν τον κόπο και προσήλθαν στη ματαιωθείσα τελικά συνάντηση της 7.7.2021 στα γραφεία του Συλλόγου αλλά οι λόγοι ήταν εντελώς έκτακτοι. Ζητώ την κατανόηση όλων για τη μη ενημέρωση της ματαίωσης. Ήταν αδύνατο να γίνει η ενημέρωση από άλλο μέλος του ΔΣ. Δυστυχώς  οι συνθήκες της ζωής μας μεταβάλλονται καθημερινά από λεπτό σε λεπτό και απαιτείται εκ μέρους όλων μεγαλύτερη εγρήγορση αλλά και ψυχραιμία.     

 

Για την ασφάλεια της υγείας όλων, όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί για τις οφειλές του στο ΛΕΔΕ, ύστερα από την παραλαβή ενημερωτικού σημειώματος που απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τρόπο που διαπιστώνεται η οφειλή και η συγκέντρωση του πόρου από τα γραμμάτια, το ποσό της ετήσιας εισφοράς, τον τρόπο επιδότησης της εισφοράς μέσω των εισφορών των μελών του ΔΣΙ, καθώς και τα είδη των ενισχύσεων που χορηγεί το ΛΕΔΕ στα μέλη, μπορεί να με καλέσει στο κινητό μου τηλέφωνο ή να στείλει μήνυμα για να οργανώσουμε βιντεοκλήση. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα ήταν χρήσιμο το κάθε μέλος να γνωρίζει τους κωδικούς του στο PORTAL της Ολομέλειας.  

Ο ΛΕΔΕ, όπως ήδη γνωρίζετε, από το 2019 παρέχει κάθε χρόνο δωρεάν σε κάθε μέλος του ασφάλιση κάλυψης Επαγγελματικής Ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ενημερωθεί και για την δωρεάν αυτή παροχή, τη σύμβαση της ασφάλισης και να υπογράψει τις επισυναπτόμενες δηλώσεις α. αποδοχής της ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης, β. τη δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων για τον σκοπό της εγγραφής του στον ΛΕΔΕ και για την εκπλήρωση των σκοπών του και γ. τη δήλωση ορισμού ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε. που αφορούν το μέλος.

Σε κάθε περίπτωση όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ενημερωθεί από τον ανανεωμένο και σύγχρονο ιστότοπο του ΛΕΔΕ www.lede.gr .

Ιωάννινα, 7 Ιουλίου 2021

Η Ταμίας ΔΣ ΛΕΔΕ & Πρόεδρος του ΔΣΙ 

Μαρία Κυρ. Νάκα