Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

16 Σεπ 2022
Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 25/19.09.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 25/19.09.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
05 Σεπ 2022
Πρόσκληση για την υπ' αριθ. 24/07.09.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι. - Ημερήσια Διάταξη

Πρόσκληση για την υπ' αριθ. 24/07.09.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι. - Ημερήσια Διάταξη

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Αύγ 2022
Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 23/11.08.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 23/11.08.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30 Ιούλ 2022
22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27 Ιούλ 2022
21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20 Ιούλ 2022
Πρόσκληση για Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η.07.2022

Πρόσκληση για Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η.07.2022

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Ιούλ 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Ι. 20.07.2022 (τυχόν επαναληπτική - 25.07.2022)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Ι. 20.07.2022 (τυχόν επαναληπτική - 25.07.2022)

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
09 Ιούλ 2022
20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
06 Ιούλ 2022
19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Σ.Ι. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Σ.Ι. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ