Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Ι. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 10.9.2020 ώρα 12:30 μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλταφόρμα της Ολομέλειας !

09 Σεπτεμβρίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Ι. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 10.9.2020 ώρα 12:30 μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλταφόρμα της Ολομέλειας !

Λόγω μη ύπαρξης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΔΣΙ, την Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021 (9.9.2021) και ώρα 12:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας WEBEX του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Ολομέλειας (Ο.Π.Σ.  με την υποστήριξη της Ομάδας Διοίκησης Έργου) για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας των μελών, σύμφωνα με την ΚΥΑ.52666 (ΦΕΚ Β 3958/27.8.2021)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ  σε ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 (10.9.2021), ίδια ώρα, 12:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας WEBEX του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Ολομέλειας.-

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού χρήσης 2020

2.- Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2021

Επισυνάπτονται στο ΠΕΔΙΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ με τους κωδικούς πρόσβασης (ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.) στην ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ο Απολογισμός Χρήσης 2020, ο Ισολογισμός 2020 και ο Προϋπολογισμός 2021, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιου του ΔΣΙ και εισάγονται για ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.-

Θερμή παράκληση να ελέγξετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας ώστε να διαβάσετε την πρόσκληση για την είσοδό σας στην πλατφόρμα της συνεδρίασης και τις οδηγίες.-