Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

27 Ιουλίου 2022 21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟ

ΒΑΓΓΕΛΗ  ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΤΑ  ΜΑΡΙΟ

ΖΩΛΑ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ

ΚΑΤΣΑΝΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ

ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΝΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΟΥΣΗ  ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 21η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την 29η Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13.00, στα γραφεία του Δ.Σ.Ι, για τα ακόλουθα θέματα:

θέμα 1ο: «Έγκριση Απολογισμού χρήσης 2021 και Προϋπολογισμού χρήσης 2022 κατ’ άρθρο 99 παρ.4 του ν. 4194/2013»

Ιωάννινα 27 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος

Χριστίνα Νικ. Τσέτσου