Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

30 Ιουλίου 2022 22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟ

ΒΑΓΓΕΛΗ  ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΤΑ  ΜΑΡΙΟ

ΖΩΛΑ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ

ΚΑΤΣΑΝΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ

ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΝΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΟΥΣΗ  ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 22η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11.00, στα γραφεία του Δ.Σ.Ι, για τα ακόλουθα θέματα:

θέμα 1ο: «Διανομή μερίσματος»

θέμα 2ο: «Έγκριση συμφώνου συνεργασίας με την «Αποστολή», με σκοπό τη συμμετοχή τέκνων των μελών του Δ.Σ.Ι. στο ΚΔΑΠ της Μητρόπολης Ιωαννίνων»

Ιωάννινα 29 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος

Χριστίνα Νικ. Τσέτσου