Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.28/22.11.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΙ

21 Νοεμβρίου 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.28/22.11.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΜΑΡΙΟ
ΖΩΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ
ΚΑΤΣΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 28 η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την 22α Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18.00, μέσω
email, για τo ακόλουθo θέμα:
«Η υπ’αριθ.πρωτ. 985/7.11.2022 αίτηση της Βασιλικής Ηλία του Νικολάου
για την προαγωγή της στο Εφετείο»

Ιωάννινα 21 Νομεβρίου 2022
Η Πρόεδρος
Χριστίνα Νικ. Τσέτσου