Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 33/24.01.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ.

22 Ιανουαρίου 2023 Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 33/24.01.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟ

ΒΑΓΓΕΛΗ  ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΤΑ  ΜΑΡΙΟ

ΖΩΛΑ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ

ΚΑΤΣΑΝΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ

ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΝΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΟΥΣΗ  ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 33η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την 24η Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέραΤρίτη, και ώρα 13.00, στα γραφεία του Δ.Σ.Ι, για τα ακόλουθα θέματα:

θέμα 1ο: «Συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την 28.01.2023 στην Αθήνα – Έγκριση δαπανών»

θέμα 2ο: «Ορισμός 3 δικηγόρων για την Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσληψη 1 δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Ζίτσας»

θέμα 3ο: «Συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου την 25.01.2023»

Θέμα 4ο: « Έγκριση και υπογραφή της τροποποίησης της από έτους 2012 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ‘ΝΟΜΟΣ’»

Θέμα 5ο: « Διοργάνωση εκδήλωσης για την κοπή πίτας του Δ.Σ.Ι.»

Θέμα 6ο: «Αίτηση παραίτησης του Ιουλιανού Λαζάνη»

Ιωάννινα 22 Ιανουαρίου 2023

Η Πρόεδρος

Χριστίνα Νικ. Τσέτσου