Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Αποχή και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις την 16η Μαρτίου 2023

14 Μαρτίου 2023 Αποχή και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις την 16η Μαρτίου 2023

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Αποχή την 16.03.2023- Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων
κατά την υπ’αριθ. 39/2023 Συνεδρίασή του, κατόπιν της από 14.03.2023
εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία:
α) τη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ.Ι. στις κινητοποιήσεις των
κοινωνικών φορέων την 16η Μαρτίου 2023
β) την αποχή των μελών του Δ.Σ.Ι. από όλα τα καθήκοντά τους
την 16.03.2023
γ) την έκδοση δελτίου τύπου.
Η Επιτροπή Αδειών αποτελείται από τους: Χ. Αντωνίου, Κ.
Μητρογιάννη και Α. Κατσάνο.

Ιωάννινα 14 Μαρτίου 2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΤΣΟΥ