Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 40/17.03.2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΙ

16 Μαρτίου 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 40/17.03.2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΜΑΡΙΟ
ΖΩΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ
ΚΑΤΣΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 40η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την 17 η Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18.00,
στα γραφεία του Δ.Σ.Ι, για τo ακόλουθo θέμα:
«Έκτακτη Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης».
Ιωάννινα 16 Μαρτίου 2023
Η Πρόεδρος
Χριστίνα Νικ. Τσέτσου