Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

74η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

26 Φεβρουαρίου 2020 74η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

74η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη στην οποία είχε κληθεί ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. κ. Βασίλειος Τσιάλιος για το 2ο θέμα  

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 12 KB