Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 53/13.09.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

11 Σεπτεμβρίου 2023 Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 53/13.09.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΜΑΡΙΟ
ΖΩΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ
ΚΑΤΣΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 53 η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την 13 η Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19.00,
στα γραφεία του Δ.Σ.Ι, για τα ακόλουθα θέματα:
θέμα 1 ο : «Η υπ’αριθ. πρωτ. 626/28.07.2023 αίτηση παραίτησης του Κων/
νου Βασιλείου »
θέμα 2 ο : «Οι υπ’αριθ.πρωτ. 654/17.08.2023 και 661/21.08.2023 αιτήσεις
του Μάριου Γιαννέτα για θέματα του Ταμείου του Δ.ΣΙ.».

θέμα 3 ο : «Οι υπ’αριθ.πρωτ. 653/17.08.2023, 659/21.08.2023, 662/23.08.
2023 και 700/29.08.2023 αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων του
Δ.Σ.Ι. των: Χρυσής Γιωτίτσα, Βερόνικας Τασιούλα, Σοφίας Μάνθου και
Ειρήνης-Σαβίνας Λιόλιου αντίστοιχα».
θέμα 4 ο : « Η υπ’αριθ.πρωτ.701/29.08.2023 αίτηση της Ευγενίας-Μάρθας
Καράμπαλη για τη μεταγραφή της στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών»
θέμα 5 ο : « Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα»
Ιωάννινα 11 Σεπτεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος
Χριστίνα Νικ. Τσέτσου