Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Αποχή δικηγόρων από ποινικές δίκες του άρθρου 187 Π.Κ. μέχρι 31.12.2023

14 Νοεμβρίου 2023 Αποχή δικηγόρων από ποινικές δίκες του άρθρου 187 Π.Κ. μέχρι 31.12.2023

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Αποχή δικηγόρων από ποινικές δίκες του άρθρου 187 Π.Κ. μέχρι 31.12.2023)

Με το υπ’αριθ. 63/14.11.2023 πρακτικό Συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 11.11.2023 απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ενόψει της προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης για το άρθρο 187 Π.Κ., αποφασίστηκε η παράταση της ΑΠΟΧΗΣ των δικηγόρων-μελών του Δ.Σ.Ι. από όλες τις ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 Π.Κ., σύμφωνα με το πλαίσιο αδειών που είχε ήδη αποφασιστεί,  έως την 31.12. 2023.

Η Επιτροπή Αδειών αποτελείται από τους Συμβούλους: Μ.Κατσαράκη, Α. Ζώλα και Ν. Βαγγελή.

Ιωάννινα 14 Νοεμβρίου 2023

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ