Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Καθολική αποχή δικηγόρων μέχρι και την 27.11.2023

20 Νοεμβρίου 2023 Καθολική αποχή δικηγόρων μέχρι και την 27.11.2023

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
(Καθολική αποχή δικηγόρων μέχρι και την 27.11.2023)

------------

Κατά την Συνεδρίαση της μετά από διακοπή της Εκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μελών του Δ.Σ.Ι. την 20.11.2023, αποφασίστηκε, κατά
πλειοψηφία, η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων-μελών του Δ.Σ.Ι.
έως και την 27η Νοεμβρίου 2023, για το φορολογικό νομοσχέδιο.
Πλαίσιο χορήγησης αδειών:
- Παραγραφές –προθεσμίες
- Δεκαοκτάμηνα κρατουμένων
Επιτροπή αδειών:
Η Επιτροπή Αδειών αποτελείται από τους Συμβούλους: Κ. Μητρογιάννη, Μ. Νάκα και Α.Ζώλα.

Ιωάννινα 20 Νοεμβρίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χριστίνα Τσέτσου        Χρήστος Αντωνίου