Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 64/20.11.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ.Ι.

20 Νοεμβρίου 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 64/20.11.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ.Ι.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΜΑΡΙΟ
ΖΩΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ
ΚΑΤΣΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 64η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την 20η Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19.00,
μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, για το ακόλουθο θέμα:
«Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δ.Σ.Ι. την
27.11.2023 και Επαναληπτική αυτής την 01.12.2023 με θέμα ημερήσιας
διάταξης:Λήψη απόφασης για συνέχιση κινητοποιήσεων κατά του
φορολογικού νομοσχεδίου

Ιωάννινα 20 Νοεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος
Χριστίνα Νικ. Τσέτσου