Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση για την υπ' αριθ. 77/09.02.2024 Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΙ

08 Φεβρουαρίου 2024 Πρόσκληση για την υπ' αριθ. 77/09.02.2024 Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΜΑΡΙΟ
ΖΩΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ
ΚΑΤΣΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 77 η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την 9η Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή, και ώρα
13.00, στα γραφεία του Δ.Σ.Ι, για τα ακόλουθα θέματα:
Θέμα 1 ο : «Ενημέρωση για τις εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 07.02.2024 – Λήψη απόφασης
για συνέχιση κινητοποιήσεων».

Θέμα 2 ο : «Εισήγηση του Δ.Σ. επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δ.Σ.Ι. της 12.02.2024 και
της τυχόν Επαναληπτικής αυτής της 16.02.2024»
Θέμα 3 ο : «Έκδοση ψηφίσματος για τα γεγονότα της καταστολής των
φοιτητικών κινητοποιήσεων και της σύλληψης φοιτητών της Νομικής
Σχολής Κομοτηνής – η υπ’αριθ. πρωτ. 186/07.02.2024 αίτηση των Μαρίας
Κατσαράκη και Αδαμαντίου Ζώλα».
Θέμα 4 ο : « Η υπ’αριθ. πρωτ. 175/05.02.2024 αίτηση διαγραφής της Αγ-
γελικής Κατσαρού»

Ιωάννινα 8 Φεβρουαρίου 22024

Η Πρόεδρος
Χριστίνα Νικ. Τσέτσου