Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ.Ι. - ΝΟΜΙΚΗ Δ.Π.Θ.

09 Φεβρουαρίου 2024 ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ.Ι. - ΝΟΜΙΚΗ Δ.Π.Θ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμός Πρακτικού 77/09.02.2024

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα

9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13.00

με αφορμή τα πρωτόγνωρα γεγονότα της 05.02.2024 στο υπό κατά-ληψη κτίριο της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. με την αιφνίδια έφοδο διμοιριών των ΜΑΤ και τη σύλληψη φοιτητών, και

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι:

Αποδοκιμάζει εντόνως την άσκοπη, αδικαιολόγητη, υπέρμετρη και αντικείμενη σε κάθε έννοια αναλογικότητας, άσκηση  βίας εις βάρος των φοιτητών της Νομικής Σχολής, καθότι η επέμβαση δημόσιας δύναμης στους χώρους των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων προβλέπεται εξαιρετικά και μόνο για συγκεκριμένους λόγους και κατά το αναγκαίο μέτρο.

Εκφράζει ανησυχία και προβληματισμό για τη σκοπιμότητα της αστυνομικής επέμβασης στη Νομική Σχολή στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, όπου στο σύνολο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας επικρατεί αναστάτωση και αναβρασμός για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, επιπροσθέτως δε, εξελίσσονται με αυξητικό ρυθμό κινητοποιήσεις διαφόρων κοινωνικών κλάδων ενάντια στην κυβερνητική πολιτική.

Καλεί την Πολιτεία να απέχει από πράξεις συλλήβδην ποινικοποίησης των φοιτητών και καταστολής των φοιτητικών κινητοποιήσεων με χρήση βίας. Οι αγώνες του φοιτητικού κινήματος για τα δικαιώματα των φοιτητών, τη δημοκρατία και την ελευθερία είναι ιστορικά εδραιωμένοι, κοινωνικά αποδεκτοί και προεχόντως αποτελούν εκδήλωση του αναφαίρετου δικαιώματος κάθε πολίτη αυτής της χώρας να διεκδικεί τα δικαιώματά του εντός του υφιστάμενου συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου.

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και στον τοπικό ημερήσιο Τύπο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστίνα Τσέτσου        Χρήστος Αντωνίου