Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 83/01.04.2024 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

29 Μαρτίου 2024 Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 83/01.04.2024 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟ

ΒΑΓΓΕΛΗ  ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΤΑ  ΜΑΡΙΟ

ΖΩΛΑ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ

ΚΑΤΣΑΝΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ

ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΝΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΟΥΣΗ  ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 83η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11.30, στα γραφεία του Δ.Σ.Ι, για τα ακόλουθα θέματα:  

Θέμα 1ο: «Εισήγηση του Δ.Σ. για το θέμα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δ.Σ.Ι. της 01.04.2024 και της τυχόν Επαναληπτικής αυτής της 05.04.2024».

Θέμα 2ο: «Ορισμός μελών της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού των υποψηφίων δικηγόρων της Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2024 »

Ιωάννινα 29 Μαρτίου 2024

Η Πρόεδρος

Χριστίνα Νικ. Τσέτσου