Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 05.04.2024

01 Απριλίου 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 05.04.2024

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

 

 

Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάτα-ξης: «Λήψη απόφασης επί των κινητοποιήσεών μας», την 5η Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12.30 στην αίθουσα του Εφετείου του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1ης  Απριλίου του έτους 2024.

Ιωάννινα 1  Απριλίου 2024

Η Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Χριστίνα Τσέτσου                                            Χρήστος Αντωνίου