Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Aνακοίνωση για αποχή έως 31.07.2024

02 Ιουλίου 2024 Aνακοίνωση για αποχή έως 31.07.2024

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

K AT E Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

(καθολική αποχή δικηγόρων από δίκες μέχρι και την 31.07.2024)

------------

Κατά την Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του  Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων της 01.07.2024αποφασίστηκε:

Α.- Η ΑΠΟΧΗ των μελών του Δ.Σ.Ι από ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ (πολιτικές, ποινικές και διοικητικές) μέχρι και την 31.07.2024.

Β.- Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και fundsμέχρι και την 31.07.2024.

Γ.- Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ από τη Νομική Βοήθεια και τους αυτεπάγγελτους διορισμούς μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν (2023, 20%, κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών κλπ).

Πλαίσιο χορήγησης αδειών μόνο:

• - Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών,συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

• - Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α΄ και επτά (7) έτη στον β΄ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β΄ βαθμό.

• - Σε ποινικές δίκες β΄ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

• - Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

• - Σε συνοδείες και σε αυτόφωρα με συνοδείες.

•-Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

-Σε υποθέσεις εισαγόμενες με αίτηση της Εισαγγελίας.

-Σε υποθέσεις εξαλείψεων προσημειώσεων κατ’ αντιδικία.

 

Επιτροπή αδειών:

Η Επιτροπή Αδειών αποτελείται από τους Συμβούλους: Κ. Μητρο-γιάννη, Μ. Νάκα και Α.Ζώλα.

Ιωάννινα 1 Ιουλίου 2024

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Χριστίνα Τσέτσου                 Χρήστος Αντωνίου