Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

86η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

14 Μαΐου 2020 86η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ 86η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ης.5.2020 ΤΟΥ Δ.Σ.

στα γραφεία του Δ.Σ.Ι.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ώρα συνεδρίασης 18:30)

1.- Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

2.- Επί του σχεδίου της επαναλειτουργίας των πολιτικών Δικαστηρίων.

3.- Ενημέρωση για θέματα Ολομέλειας και Κώδικα Δικηγόρων

4.- Επί του νομοσχεδίου της νομικής βοήθειας.

5.- Επί του νομοσχεδίου για την παραγραφή αδικημάτων

6.- Προτάσεις για τον κανονισμό της εσωτερικής λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων  

7.- Έγκριση προμήθειας 5 συσκευών με αισθητήρα για αντισηπτικό

8.- Έγκριση σύναψης ασφάλειας γραφείων του ΔΣΙ

9.- Ενημέρωση τρέχοντα

 

Ιωάννινα, 14.5.2020

Η Πρόεδρος

Μαρία Κυρ. Νάκα