Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

88η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Ορθή επανάληψη

08 Ιουνίου 2020 88η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Ορθή επανάληψη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ 88η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8ης.6.2020 ΤΟΥ Δ.Σ.

Δια ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ώρα συνεδρίασης 12:30)

1.- Έκδοση Ψηφίσματος για τη συνάδελφο Ευφροσύνη Δαβαρτζίκη του Γεωργίου.

Ιωάννινα, 8.6.2020

Η Πρόεδρος

Μαρία Κυρ. Νάκα