Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Ι. 16.9.2020 με επαναληπτική στις 18.9.2020 για πρώτη φορά στο Πνευματικό κέντρο Δήμου Ιωαννιτών

18 Σεπτεμβρίου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Ι. 16.9.2020 με επαναληπτική στις 18.9.2020 για πρώτη φορά στο Πνευματικό κέντρο Δήμου Ιωαννιτών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Ι.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΙ αποφάσισε να συγκαλέσει κατ΄ άρθρο 98 Κώδικα Δικηγόρων Τακτική Γενική Συνέλευση του ΔΣΙ, την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 (16.9.2020) και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα Β. ΠΥΡΣΙΝΕΛΑ του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Αγίας Μαρίνας αρ. 55) για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια τη δημόσιας υγείας των μελών και με πιστή τήρηση όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων προστασίας και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-  Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού 2019 και Προϋπολογισμού 2020

2.- Έγκριση απόφασης ΔΣ προδιανομής μερίσματος τον Απρίλιο του 2020.

 

Αν δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται κατ΄ άρθρο 99 Κώδικα Δικηγόρων νέα ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την  Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 (18.9.2020), ίδια ώρα 12:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο αίθουσα Β. ΠΥΡΣΙΝΕΛΑ του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Αγίας Μαρίνας αρ. 55)

 

Ιωάννινα, 31 Αυγούστου 2020

Η Πρόεδρος                                                          Η Γενική Γραμματέας

 

                                                                                                                                             Μαρία Κυρ. Νάκα                                                    Αγγελική Τζοβάρα                                                                           Α δημοσίευση 4.9.2020

Συνημμένα αρχεία:
ΔΣΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΔΣΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 Μέγεθος αρχείου: 195 KB
ΔΣΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΔΣΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 Μέγεθος αρχείου: 159 KB
ΔΣΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΔΣΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 Μέγεθος αρχείου: 211 KB