Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

30 Δεκ 2020
ΑΑΔΕ Για τον ορισμό ανεξάρτητων προσώπων και τη συμπερίληψη αυτών στον κατάλογο του άρθρου 40, παρ. 1 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ/Α/148/31-07-2020)

ΑΑΔΕ Για τον ορισμό ανεξάρτητων προσώπων και τη συμπερίληψη αυτών στον κατάλογο του άρθρου 40, παρ. 1 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ/Α/148/31-07-2020)

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
29 Δεκ 2020
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Σπετσών

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Σπετσών

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22 Δεκ 2020
Προκήρυξη μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ερύμανθου Αχαΐας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ερύμανθου Αχαΐας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
21 Δεκ 2020
‘’Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Δήμο Πατρέων"

‘’Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Δήμο Πατρέων"

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Δεκ 2020
Επιμελητήριο Ιωαννίνων - Προκήρυξη Πρόσληψης Έμμισθου Δικηγόρου!!!

Επιμελητήριο Ιωαννίνων - Προκήρυξη Πρόσληψης Έμμισθου Δικηγόρου!!!

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27 Νοέ 2020
Προκήρυξη για μία (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προκήρυξη για μία (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26 Νοέ 2020
Προσλήψεις για το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ»

Προσλήψεις για το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ»

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20 Νοέ 2020
‘’Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ορεστιάδας"

‘’Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ορεστιάδας"

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20 Νοέ 2020
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας Ιθάκης

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας Ιθάκης

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ