Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Τελικά αποτελέσματα στη Δράση " Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020" (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 105/2020)

26 Απριλίου 2021 Τελικά αποτελέσματα στη Δράση " Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020" (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 105/2020)

Η Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ της Περιφέρειας Ηπείρου δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της στις 20-04-2021 τη συνημμένη Αριθμ. Πρωτ.: 52926/2219 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων στη Δράση " Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020" (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 105/2020) – 2ος πίνακας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 08.04.2021). Υποβλήθηκαν 7.972 Προτάσεις, από αυτές εξετάσθηκαν 4.517. Το έγγραφο της ανακοίνωσης περιέχει  : Α’ Τελικό Πίνακα εγκεκριμένων προς ενίσχυση επιχειρήσεων (3.992), Β’ Πίνακα με Απορριφθείσες που δεν τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (Λόγοι απόρριψης – Καρτέλα 10 ΠΣΚΕ) (462), Γ’ Πίνακα επενδυτικών σχεδίων με βαθμολογία κάτω από 19,41 (3.518) (α. 63 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν με μεγαλύτερη βαθμολογία και κατατάχθηκαν με την νέα βαθμολογία τους (μετά την διόρθωση) με βάση τα υποβεβλημένα στο ΠΣΚΕ οικονομικά τους στοιχεία. β. 3.455 επενδύσεις που δεν αξιολογήθηκαν λόγω εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και βαθμολογίας κάτω της τελικής βάσης των εγκεκριμένων (19,41).

Επισημαίνεται σύμφωνα με το έγγραφο ότι ενστάσεις θα υποβληθούν σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση της Απόφασης της Περιφέρειας Ηπείρου ( η οποία θα σταλεί με email στους συμμετέχοντες) και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση.

Προς διευκόλυνση επισυνάπτονται και η πρόσκληση με την τροποποίησή της για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς καταβολή της ενίσχυσης και για τη διαδικασία των ενστάσεων.-  

Συνημμένα αρχεία:
Η από 22.4.2021 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στη Δράση " Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020" Η από 22.4.2021 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στη Δράση " Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020" Μέγεθος αρχείου: 3.58 MB
Πρόσκληση δράσης " Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020" Πρόσκληση δράσης " Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020" Μέγεθος αρχείου: 2.18 MB
1η τροποποίηση πρόσκλησης στη Δράση " Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020" 1η τροποποίηση πρόσκλησης στη Δράση " Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020" Μέγεθος αρχείου: 2.26 MB