Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.ΠΕ.

02 Απριλίου 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.ΠΕ.

Αναρτάται η με αριθμ.Πρωτ.:22065/27.3.2024(Α∆Α: 
ΨΓΧΣ469Η∆Μ-ΤΜΩ) προκήρυξη της Διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος για πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου με συνημμένο έγγραφο  προς γνώση σας.

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 4.64 MB