Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

26 Ιουνίου 2020 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

Με την υπ' Αριθμόν Φ.4 15 /1/202489/Σ.3682/16-6-20 απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 18/24.6.2020 προκηρύσσεται  διαγωνισμός για την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων. 

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ ΑΣΕΠ 18/24.6.2020 ΦΕΚ ΑΣΕΠ 18/24.6.2020 Μέγεθος αρχείου: 249 KB