Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Πρόγραμμα παροχής νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας - Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας - λήξη προθεσμίας πρόσκλησης 4.9.2020

26 Αυγούστου 2020 Πρόγραμμα παροχής νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας - Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας - λήξη προθεσμίας πρόσκλησης 4.9.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων (ΔΣΙ) υπέγραψε την 17/12/2018 Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και την 14/7/2020  Έγγραφο Συμφωνίας με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (Legal Aid) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

Παρακαλούνται, όσα από τα μέλη μας ενδιαφέρονται να παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, να το δηλώσουν αυτοπροσώπως ή μέσω email στον ΔΣΙ μέχρι την 4 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να καταρτιστεί ονομαστικός κατάλογος.

Στον εν λόγω κατάλογο θα εγγράφονται κατά ημερολογιακή σειρά υποβολής της αίτησής τους όσες/όσοι έχουν παρακολουθήσει ημερίδες επιμόρφωσης, που έχει υλοποιήσει η ΓΓΟΠΙΦ στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και στη συνέχεια θα ακολουθούν όσες/όσοι υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος.

Επισυνάπτονται το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη ΓΓΟΠΙΦ και το Έγγραφο Συμφωνίας για την παροχή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής Βοήθειας (Legal Aid) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μεταξύ του ΚΕΘΙ και του ΔΣΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις  μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνημμένα αρχεία:
ΚΕΘΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΣΙ 14.7.2020 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΣΙ 14.7.2020 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Μέγεθος αρχείου: 3.12 MB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Μέγεθος αρχείου: 2.01 MB
ΚΕΘΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΣΙ ΚΕΘΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΣΙ Μέγεθος αρχείου: 1.87 MB