Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Επείγουσα ανακοίνωση για ένταξη στο "Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ"

09 Σεπτεμβρίου 2020 Επείγουσα ανακοίνωση για ένταξη στο "Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ"

Μετά από το αριθμ. 721/8-9-2020 αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων προς το Δημόσιο και Ιδιωτικά  Επαγγελματικής Κατάρτισης, σας γνωρίζουμε την παρακάτω επιστολή :
1. Μέχρι Τετάρτη, 9-9-2020 και ώρα 10:00 π.μ. είναι ανοικτή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ), για ένταξη στο "Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ" που πλέον θα τηρείται ηλεκτρονικά στη ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ. Οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτών μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (mitrooiek.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες (σχετικές Υ.Α. κ.α.) παρακαλώ να αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων (http://1iek-ioann.ioa.sch.gr/), στη σχετική ανάρτησή μας. Θέτω υπόψη σας ότι, σύμφωνα με τις έως τώρα οδηγίες, μόνο όσοι εκπαιδευτές είναι ενταγμένοι στο ως άνω μητρώο της ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτές από το προσεχές εξάμηνο σπουδών (2020Β), το οποίο αρχίζει την 1η-10-2020.

2. Το ΔΙΕΚ Ιωαννίνων στην προσπάθειά του να οργανώσει τα ποικίλα αιτήματα που δέχεται σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας στην τοπική κοινωνία μας και τα οποία αφορούν αποφοίτους ειδικοτήτων των ΙΕΚ, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του ακόλουθου προφίλ στο facebook: "Διεκ Ιωαννίνων" (https://www.facebook.com/profile.php?id=100054856779091) και της σελίδας ΔΙΕΚ Ιωαννίνων - Προσφορά θέσεων Εργασίας (https://www.facebook.com/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%9A-%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-102282308282098/?modal=admin_todo_tour). Τις σελίδες αυτές μπορείτε να ακολουθείτε για να ενημερώνεστε σχετικά.
Έχετε υπόψη ότι μπορούμε να δημοσιεύσουμε στις σελίδες μας αυτές αιτήματά σας για θέσεις εργασίας και εκπόνηση Πρακτικών Ασκήσεων, τα οποία μπορείτε να μας τα αποστέλετε είτε με προσωπικό μήνυμα στο διαχειριστή της σελίδας (μέσω messenger) είτε αποκλειστικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (diek.ioanninon@yahoo.com). Με χαρά μας, εφόσον επιθυμείτε, να μιλήσουμε για λεπτομέρειες που αφορούν στη λειτουργία της εν λόγω σελίδας και τις προοπτικές αναρτήσεων από τα μέλη του Συλλόγου σας, όποτε θελήσετε.


Στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο χρειαστείτε,
Βασίλης Μποζιάρης
Υδντής ΔΙΕΚ Ιωαννίνων
Τηλ.: 2651041319
Τηλ. κιν.: 6939250702