Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

‘’Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Δήμο Πατρέων"

21 Δεκεμβρίου 2020 ‘’Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Δήμο Πατρέων"

Επισυνάπτεται η από 21.12.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Δήμου Πατρέων για πρόσληψη 2 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ με έμμισθη εντολή, αορίστου χρόνου και με πάγια αντιμισθία.   

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη Δήμου Πατρέων 21.12.2020 Προκήρυξη Δήμου Πατρέων 21.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 1.27 MB