Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Σπετσών

29 Δεκεμβρίου 2020 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Σπετσών

Επισυνάπτεται η από 22.12.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Δήμου Σπετσών για πρόσληψη ενός (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ με έμμισθη εντολή, αορίστου χρόνου και με πάγια αντιμισθία.   

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου Δήμου Σπετσών Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου Δήμου Σπετσών Μέγεθος αρχείου: 902 KB