Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Προκήρυξη για τρεις (3) θέσεις έμμισθων δικηγόρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

04 Φεβρουαρίου 2021 Προκήρυξη για τρεις (3) θέσεις έμμισθων δικηγόρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Επισυνάπτεται η από 19.1.2021 Προκήρυξη με την οποία η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4194/13 «Νέος κώδικας δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Προκήρυξη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Μέγεθος αρχείου: 428 KB
Διαβιβαστικό Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Διαβιβαστικό Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Μέγεθος αρχείου: 56 KB