Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

04 Απριλίου 2021 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Όσοι Δικηγόροι Ιωαννίνων, τουλάχιστον παρ΄ εφέταις, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ της ΠΕ Ιωαννίνων, που θα συγκροτηθούν με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας {ΥΑ περί κατάρτισης Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α 182) και Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651 (ΦΕΚ Β 436/5.10.2020)} στο πλαίσιο της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη των προκαποδιστριακών Δήμων της ΠΕ Ιωαννίνων, παρακαλούνται να το δηλώσουν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή, 9.4.2021 στη γραμματεία του Συλλόγου ή αποστέλλοντας αυτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dsioan.gr & tameio@dsioan.gr .

Απαιτούνται οκτώ (8) δικηγόροι για τακτικά μέλη – Πρόεδροι των Επιτροπών  και οκτώ (8) δικηγόροι για αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών.  Θα διενεργηθεί κλήρωση σε συνεδρίαση του ΔΣ που θα ανακοινωθεί εγκαίρως .

Προσοχή προς όσους δικηγόρους εκδηλώσουν ενδιαφέρον, διότι, όπως αναφέρεται και στην Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651 αλλά επιβάλλεται για λόγους δεοντολογίας, όποιος δικηγόρος θα κληρωθεί και θα συμμετέχει (τακτικός και αναπληρωματικός) στην επιτροπή κάθε φορά, υποχρεούται να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία δεν χειρίζεται υποθέσεις της δασικής νομοθεσίας που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών, ώστε να διασφαλίζονται οι εγγυήσεις της αμερόληπτης κρίσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α΄45).

 

Συνημμένα αρχεία:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Μέγεθος αρχείου: 14 KB