Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Δήμος Διδυμοτείχου Έβρου : Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή.-

15 Απριλίου 2021 Δήμος Διδυμοτείχου Έβρου : Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή.-

Επισυνάπτεται η αριθ. Πρωτ. : 2888 /14.4.2021 ''Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή'' με την οποία ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Διδυμοτείχου. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει και θα συνδέεται με το Δήμο Διδυμοτείχου με σχέση έμμισθης εντολής. 1. Το αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Διδυμοτείχου και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Διδυμοτείχου και των ΝΠΔΔ του Δήμου, ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του.

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου Δήμου Διδυμοτείχου Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου Δήμου Διδυμοτείχου Μέγεθος αρχείου: 180 KB