Συνέδρια - Εκδηλώσεις - Απόψεις

Ανακοίνωση για σεμινάριο αποδοχών κληρονομίας

02 Απριλίου 2024 Ανακοίνωση για σεμινάριο αποδοχών κληρονομίας

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

 K AT E Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

(σεμινάριο για αποδοχές κληρονομίας την 05.04.2024)

------------

          Την 5η Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18.00, στην αίθουσα του ΤΕΕ Ηπείρου επί της ενταύθα οδού Αραβαντινού αριθ.6-8, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα τις αποδοχές κληρονομίας.

          Παρακαλείσθε, όσες και όσοι επιθυμείτε να ασχοληθείτε με το εν λόγω αντικείμενο, να προσέλθετε στο ως άνω σεμινάριο, το οποίο θα είναι άκρως κατατοπιστικό και υποστηρικτικό για όλους.

Ιωάννινα 2 Απριλίου 2024

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         Χριστίνα Τσέτσου                                  Χρήστος  Αντωνίου