Συνέδρια - Εκδηλώσεις - Απόψεις

Ανακοίνωση Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για την παράταση του δικαστικού έτους.-

28 Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για την παράταση του δικαστικού έτους.-

Ανακοίνωση Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για την παράταση του δικαστικού έτους