Συνέδρια - Εκδηλώσεις - Απόψεις

Διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Κίνδυνοι Ακεραιότητας και Διαφθοράς Κατά τη Διάρκεια και Μετά την Πανδημία COVID-19: Προκλήσεις, Προοπτικές και Εμπειρίες από την Πράξη»

17 Μαρτίου 2021 Διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Κίνδυνοι Ακεραιότητας και Διαφθοράς Κατά τη Διάρκεια και Μετά την Πανδημία COVID-19: Προκλήσεις, Προοπτικές και Εμπειρίες από την Πράξη»

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ του Ο.Ο.Σ.Α. για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την Ακεραιότητα διοργανώνει Διαδικτυακή Συζήτηση με θέμα:

«Κίνδυνοι Ακεραιότητας και Διαφθοράς Κατά τη Διάρκεια και Μετά την Πανδημία COVID-19: Προκλήσεις, Προοπτικές και Εμπειρίες από την Πράξη»

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.03.2021 10:00π.μ. – 12:00μ.μ.

Τι μας δίδαξε η πανδημία του COVID-19; Αυξήθηκε ο κίνδυνος διαφθοράς; Ποιες είναι οι νέες μορφές διαφθοράς που εμφανίστηκαν τον τελευταίο ένα χρόνο και ποιοι οι τρόποι αντιμετώπισής τους; Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις και πώς μπορεί να εξασφαλισθεί η ακεραιότητα και η διαφάνεια;

Στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αλλά και εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχουν στον ελεγκτικό μηχανισμό δίνουν απαντήσεις μέσα από την πολύτιμη εμπειρία τους και την καθημερινή εφαρμογή στην πράξη.

Η διαδικτυακή συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.

Θα σας σταλεί σχετική πρόσκληση μέσω της πλατφόρμας e-presence.gov.gr στο e-mail που θα δηλώσετε.

 

Συμμετέχοντες στην συζήτηση:

  • Άγγελος Μπίνης, Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
  • Μαργαρίτα Θωμαΐδου, Επιθεωρήτρια-Ελέγκτρια, Προϊσταμένη Τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης, Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Βασίλειος Παπακώστας, Δ/ντης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ελληνική Αστυνομία
  • Αναστασία Γκουτζέλη, Προϊσταμένη Τμήματος, Ειδική Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
  • Παναγιώτης Σταμπουλής, Επιθεωρητής-Ελεγκτής, Προϊστάμενος Υποτομέα Πρόνοιας, Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Αναστασία Σωτηροπούλου, Ειδική Νομική Σύμβουλος Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Δημήτρης Σταμάτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α (ΔΑΕΜ Α.Ε.)

 

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Μέγεθος αρχείου: 2.28 MB