Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, δικάσιμοι 11 και 12 Οκτωβρίου 2021 - ΕΚΘΕΜΑΤΑ Τακτικής Διαδικασίας, Εκουσίας Δικαιοδοσίας και ΜΙκροδιαφορών.-

06 Οκτωβρίου 2021 Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, δικάσιμοι 11 και 12 Οκτωβρίου 2021 - ΕΚΘΕΜΑΤΑ Τακτικής Διαδικασίας, Εκουσίας Δικαιοδοσίας και ΜΙκροδιαφορών.-

Προς αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, στο ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ (θέτοντας τους κωδικούς πρόσβασης, επιλέγοντας ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εκθέματα της δικασίμου 11ης και 12ης Οκτωβρίου 2021 .

Συνεχίζεται η προσπάθεια σε συνεργασία με τους δικαστικούς υπαλλήλους να αναρτώνται σταθερά όλα τα εκθέματα των δικαστηρίων κάθε δικασίμου, ώστε να γνωρίζουμε όλοι με ασφάλεια ότι μπορούμε να ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα αποφεύγοντας τον συνωστισμό.

Συνημμένα αρχεία:
Ειρηνοδικείο διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων Ειρηνοδικείο διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων Μέγεθος αρχείου: 29 KB