Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, δικάσιμοι 23 & 26 Νοεμβρίου 2021 - ΕΚΘΕΜΑΤΑ Ειδικής, Εκουσίας Δικαιοδοσίας και Μικροδιαφορών.-

19 Νοεμβρίου 2021 Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, δικάσιμοι 23 & 26 Νοεμβρίου 2021 - ΕΚΘΕΜΑΤΑ Ειδικής, Εκουσίας Δικαιοδοσίας και Μικροδιαφορών.-

Προς αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, στο ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ (θέτοντας τους κωδικούς πρόσβασης, επιλέγοντας ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εκθέματα α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 23-11-2021 ΕΚΟΥΣΙΑΣ, β) ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 23-11-2021 ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ και γ) ΕΙΔΙΚΗΣ 26-11-2021 για ανάρτηση στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ της ιστοσελίδας του Συλλόγου σας.

Συνεχίζεται η προσπάθεια σε συνεργασία με τους δικαστικούς υπαλλήλους να αναρτώνται σταθερά όλα τα εκθέματα των δικαστηρίων κάθε δικασίμου, ώστε να γνωρίζουμε όλοι με ασφάλεια ότι μπορούμε να ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα αποφεύγοντας τον συνωστισμό.