Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων ΕΚΘΕΜΑΤΑ Δικασίμων 18ης και 21ης Ιανουαρίου 2022

13 Ιανουαρίου 2022 Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων ΕΚΘΕΜΑΤΑ Δικασίμων 18ης και 21ης Ιανουαρίου 2022

Προς αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ΠΙΝΑΚΙΑ

α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18-01-2022 ΕΚΟΥΣΙΑΣ, β) ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18-01-2022 ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ και γ) ΕΙΔΙΚΗΣ 21-01-2022 για ανάρτηση στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ της ιστοσελίδας του Συλλόγου σας.

Συνεχίζεται η προσπάθεια σε συνεργασία με τους δικαστικούς υπαλλήλους να αναρτώνται σταθερά όλα τα εκθέματα των δικαστηρίων κάθε δικασίμου, ώστε να γνωρίζουμε όλοι με ασφάλεια ότι μπορούμε να ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα αποφεύγοντας τον συνωστισμό.