Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 17ης.06.2022

15 Ιουνίου 2022 ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 17ης.06.2022

Eπισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 17ης.06.2022

Δικαστής: Αναγνωστοπούλου Μαρία - Σύλβια

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00